پایگاه دانش

توضیح مختصر

چرخ اقبال بازی زنده ی بسیار سریع و ساده با گزینه های پیشبینی  صریح می باشد.

روند بازی:

مجری چرخ اقبال را معرفی می کند، آن را خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخاند سپس با حرکت سبک دست در جهت عقربه های ساعت می چرخاند. تنها یک بار گردش در حین بازی انجام می شود به جز مواقع خاصی که چرخش باید تکرار شود.چرخش انجام شده توسط مجری در صورتی صحیح و معتبر محسوب می شود که چرخ اقبال حداقل 3 دور کامل جهت عقربه های ساعت گردش انجام دهد. دورهای کامل جهت عقربه های ساعت توسط دستگاه چرخش شمار حساب می شود و وقتی 3 دور گردش کامل شد چراغ سبز روشن می شود. دور گردش از زمانی شروع می شود که چرخ اقبال جهت عقربه های ساعت شروع به حرکت کرده و عقربه از ناحیه ای که قرار داشت خارج شود. نتیجه ی بازی شماره ی ناحیه یا نمادی است که عقربه بعد از توقف روی آن می ایستد.

نحوه ی پیشبینی :

 • وارد حساب کاربری خود شوید.
 • در صورت نیاز حساب کاربری خود را شارژ نمایید.
 • نوع شرط را انتخاب کرده و نتیجه بازی را  پیش بینی کنید.
 • مبلغ شرط خود را در برگه شرط بندی در قسمت مبلغ وارد نمایید.
 • بر روی گزینه ی ثبت شرط کلیک کنید.
 • پس از ثبت پیشبینی ، پیام " پیشبینی  شما با موفقیت ثبت شده است" برای شما نمایان خواهد شد.

نحوه ی محاسبه ی بردها به این صورت است که مبلغ اولیه ی شرط ضرب در ضریب پیشبینی  شما می شود.

امکان ترکیب این پیشبینی ها با پیشبینی های بازی های زنده وجود ندارد. 

هر بازی شماره ی خاص خود را دارد و نتایج بازی را می توانید در صفحه ی "نتایج" مشاهده کنید.

برای مشاهده ی گزارش پیشبینی های خود می توانید به قسمت "تاریخچه پیشبینی" مراجعه نمایید.

 

 1. اصطلاحات:

1.1 چرخ اقبال: دستگاه دایره ای شکل بازی، تقسیم شده به 19 قسمت مساوی که با بست های فلزی جدا شده اند.

1.2 ناحیه: یکی از نوزده (1/19) قسمت چرخ اقبال شماره بندی شده از یک (1) تا هجده (18) یا علامت گذاری شده با نماد مخصوص (جام همراه با ستاره). همه ی ناحیه ها به قسمت های مسساوی تقسیم شده اند.

1.3 نتیجه ی بازی: ناحیه ای که نوک عقربه روی آن توقف می کند. (نزدیک تر به قسمت مرکزی چرخ). نتایج طبق قوانین ثابت مشخص می شوند. (به 2.8 مراجعه کنید)

1.4 عقربه: قسمتی از دستگاه بازی (بالا در وسط) که نتیجه ی بازی را تعیین می کند.

1.5. ضرایب: اعداد تعریف شده ای که از سوی موسسه ی برگزار کننده ی بازی ارائه می شود، که مبلغ برد بر اساس ضرب این اعداد در مبلغ شرط بندی شده محاسبه می گردد.

 1. قوانین:

2.1 مجری چرخ اقبال را معرفی می کند، آن را خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخاند سپس با حرکت سبک دست جهت عقربه های ساعت می چرخاند.

2.2 تنها یک چرخ اقبال در بازی استفاده می شود.

2.3 در حین بازی تنها یک بار چرخ اقبال چرخانده می شود به جز مواقع خاصی که چرخش باید تکرار شود. (به 5.2 مراجعه کند)

2.4 چرخش انجام شده توسط مجری در صورتی صحیح و معتبر محسوب می شود که چرخ اقبال حداقل 3 دور کامل جهت عقربه های ساعت دور گردش انجام داده باشد.

2.5 دور گردش از زمانی شروع می شود که چرخ اقبال جهت عقربه های ساعت شروع به حرکت کرده و عقربه از ناحیه ای که قرار دارد خارج شود.

2.6 نتیجه ی بازی شماره ی ناحیه یا نمادی است که عقربه بعد از توقف روی آن می ایستد.

2.7 اگرعقربه بین دو ناحیه روی بست فلزی که ناحیه ها را جدا می کند قرار بگیرد و به طور کامل از بست فلزی به ناحیه ی بعدی عبور نکند، ناحیه ی سمت راست بست فلزی که عقربه روی آن ایستاده است نتیجه ی درست بازی محسوب می شد.

2.8 نتایج چرخ اقبال

 

 

3.نحوه ی بازی:

        3.1 . تنها یک دور پیشبینی  وجود دارد و پانترها می توانند روی تمام نتایج موجود پیشبینی  کنند.

             3.1.1 زمان پیشبینی  به مدت 4 دقیقه و بین هر بازی می باشد. وقتی یک دور از قرعه کشی به پایان می رسد، زمان پیشبینی  برای دور بعد آغاز میشود. پخش زنده پس از اتمام زمان پیشبینی  شروع می شود.

        3.2 حداقل و حداکثر میزان پیشبینی از طرف شرکت برگزار کننده مشخص می شود.

 1. شرایط خاص:

        4.1  بازی های لغو شده:

             4.1.1 . بازی می تواند به دلیل مشکلات فنی مانند اختلال در اتصال به اینترنت، مشکلات فنی در استودیو و یا حتی اشتباه از جانب مجری برنامه لغو شود.

             4.1.2 اشتباهات مجری که می تواند سبب لغو بازی شود:

                  4.1.2.1 چرخ اقبال حداقل 3 دور گردش کامل انجام نمی دهد.

                  4.1.2.2 مجری هنگام چرخش با چرخ اقبال تماس حاصل می کند یا به هر نحوی موجب تغییر سرعت دور گردش می شود.

        4.2 . تکرار مجدد چرخش. چرخش مجددا باید تکرار شود اگر:

             4.2.1 . چرخ اقبال از شروع دوران تا توقف کامل آن 3 دور کامل گردش انجام نمی دهد.

        4.3 .  بازی توسط ویدیو پخش زنده اعلام خواهد شد

             4.3.1 . پخش زنده نشود، ویدیوی بازیی که با موفقیت ثبت نتیجه شده است را میتواند در قسمت آرشیو ویدیوها مشاهده نماید

             4.3.2 . نتایج هر بازی و آرشیو پخش را می توان در وب سایت برگزار کننده پیدا کرد.

 1. روند برگزاری بازی:

        5.1 . ، 5 دقیقه یک بار انجام می شوند. امکان وفقه برای موارد فنی وجود دارد.

             5.1.1  برگزار کننده اجازه تغببر زمان و طول پخش را دارد.

 1. تجهیزات مورد استفاده در بازی:

      6.1 . چرخ اقبال ( به 1.1 مراجعه کنید) 

 1.  اطلاعات تکمیلی:

      7.1 . این قوانین و مقررات به زبان های مختلف جهت اطلاع رسانی و سهولت دسترسی بازیکنان منتشر شده است. تنها نسخه انگلیسی است که پایه و اساس قانونی در ارتباط بین بازیکن و اپراتور محسوب می شود و در صورت وجود هر گونه عدم تطابق بین نسخه های غیر انگلیسی و نسخه انگلیسی این قوانین و مقررات، نسخه انگلیسی ملاک محسوب می باشد.

      7.2   . اعتراضات بازیکن در رابطه با نتایج و یا دیگر مسائل فنی باید حداکثر تا 30 (سی) روز بعد از بازی مربوطه به اپراتور اعلام گردد.