پایگاه دانش

توضیح مختصر

جنگ شرط ها بازی کارتی بین دو طرف بازیکن و دیلر می باشد. برای این بازی از دسته ی کارت معمولی استفاده می شود. کارتی که ارزش بالاتری دارد برنده می شود. اگر دو کارت بازی شده دارای ارزش مساوی باشند، آنگاه "جنگ" می شود.

روند بازی:

جنگ شرط ها بازی کارتی بین دو طرف بازیکن و دیلر می باشد. دیلر در هر دور یک کارت باز به طرفین بازی توزیع می کند. کارت ها یکی یکی توزیع شده و بازیکن همیشه کارت اول را می گیرد. هدف بازی گرفتن کارت بزرگ تر با توجه به ارزش آن ها (آس بیشترین و دو کمترین ارزش را دارد) می باشد. جنگ (مساوی) زمانی رخ می دهد که بازیکن و دیلر کارت هم ارزش داشته باشند. در این حالت گزینه ی جنگ، برد و گزینه ی برد بازیکن و دیلر هر دو باخت می شوند.

شرط های دور اول می توانند قبل از توزیع کارت ها بسته شوند. پانترهای بازی می توانند روی یک یا چندین نتیجه ی موجود شرط بندی کنند. دور دوم شرط بندی زمانی شروع می شود که بازیکن اولین کارت خود را می گیرد و ضرایب تغییر می کنند. شرط های بسته شده در دورهای شرط بندی قبلی هیچ تاثیری روی شرط های بعدی ندارند، بنابراین پانترها می توانند روی همان یا هر شرط دیگری بیش از یک بار شرط بندی کنند.

در صورت جنگ (مساوی) پانترهایی که روی این نتیجه شرط بسته باشند، مبلغ برد خود را دریافت می کنند و شرط های بسته شده روی بازیکن و یا دیلر باخت می شوند.

نحوه ی پیشبینی:

 • وارد حساب کاربری خود شوید.
 • در صورت نیاز حساب کاربری خود را شارژ نمایید.
 • نوع شرط را انتخاب کرده و نتیجه ی بازی را  پیش بینی کنید.
 • مبلغ شرط خود را در برگه ی شرط بندی در قسمت "مبلغ" وارد نمایید.
 • بر روی گزینه ی ثبت شرط کلیک نمایید.
 • پس از ثبت شرط، پیام "شرط شما با موفقیت ثبت شده است" برای شما نمایان خواهد شد.

نحوه ی محاسبه ی بردها به این صورت است که مبلغ اولیه ی شرط ضرب در ضریب شرط شما می شود.

هر بازی شماره ی خاص خود را دارد و نتایج بازی را می توانید در صفحه ی "نتایج" مشاهده کنید. 

برای مشاهده ی گزارش شرط های خود می توانید به قسمت "تاریخچه شرط بندی" مراجعه نمایید.

 1. اصطلاحات:

 1.1 دور پیشبینی : زمانی که به بازیکنان جهت بستن شرط داده می شود.

ضرایب: اعداد تعریف شده ای که با محاسبات ریاضیاتی موقعیت های ممکن در بازی را تعیین می کنند که برای محاسبه ی مبلغ برد این اعداد ضرب در مبلغ اولیه ای که روی شرط گذاشته اید می شود.

1.2 ارزش VALUE: بخشی از کارت که نوع کارت در آن قسمت مشخص می شود مانند (شاه، بی‌بی، سرباز و غیره)

1.3  Suit: یکی از چهار خال موجود در ورق‌های بازی است.

 1.4Deck دسته ی کارت: 52 کارت متشکل از 13 کارت از هر کدام از سوئیت ها (دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، سرباز، بی بی، شاه و آس)

1.5 Shoe جایگاه کارت: محلی که شش دسته ی کارت قبل از شروع بازی در آ ن قرار می گیرند.

1.6 دور بازی: یک دور بازی که با توزیع کارت های دور اول شرط بندی آغاز و با اعلام نتیجه توسط دیلر به پایان می رسد سپس دیلر تمامی کارت هایی که روباز روی میز هستند و استفاده شده اند را جمع می کند و در جعبه ی کارت های مصرف شده قرار می دهد.

1.7 نتیجه ی پیشبینی : بیان حالت های مختلف نتیجه ی یک بازی که با ضرایبی که به دلیل تغییر موقعیت بازی در یک  دور تغییر می کنند متغیر می باشد.

1.8انواع پیشبینی ها: لیست تمامی پیشبینی های ارائه شده به پانترها می باشد.

1.9 بازیکن:  یکی از طرف های بازی که دیلر به او کارت می دهد.

1.10 دیلر: یکی از طرف های بازی که دیلر به او کارت می دهد.

1.11 جنگ – به نتیجه ی دور بازی می گویند، که بعد از توزیع کارت ها به دیلر و بازیکن هر دو کارت هایی با ارزش مساوی داشته باشند.

Face card 1.12- سرباز، بی بی وشاه هر خال

 1. قوانین:

2.1   این بازی بین دو طرف بازیکن و دیلر می باشد. دیلر در هر دور یک کارت باز به طرفین بازی توزیع می کند.

2.2 توزیع:

2.2.1 یک کارت باز به نوبت به طرفین بازی توزیع می شود به طوری که هر طرف بازی یک کارت باز داشته باشد.

2.2.2. بازیکن همیشه کارت اول را می گیرد.

2.2.3. زمانی که هر طرف بازی یک کارت باز داشته باشد، وضعیت ارزیابی می شود و طبق قوانین ثابت بازی مشخص می شود که برنده ی بازی یکی از طرفین بازی است (بازیکن یا دیلر) یا به جنگ ختم شد.

2.3. . هدف بازی دريافت کارت بزرگ تر که با توجه به ارزش آن ها (آس بیشترین و دو کمترین) است.

2.3.1 طرف برنده کسی است که کارت او ارزش بالاتری داشته باشد.

2.3.2 اگر بعد از توزیع کارت ها برای بازیکن و دیلر، هر دو کارتی با ارزش مساوی داشته باشند، دور بازی با نتیجه جنگ تمام می شود.

3.نحوه ی بازی:

3.1 پیشبینی های دور اول: می توانند قبل از توزیع کارت ها بسته شوند. پانترها ی بازی می توانند روی یک یا بیشتر از یک نتیجه ی موجود شرط بندی کنند. 

3.2. پیشبینی های دور دوم: دور دوم پیشبینی زمانی شروع می شود که بازیکن اولین کارت خود را می گیرد و ضرایب جدیدی برای نتایج قابل پیش بینی ارائه می شود. پیشبینی  های بسته شده در دورهای پیشبینی  قبلی هیچ تاثیری روی پیشبینی های بعدی ندارند، بنابراین پانترها می توانند روی همان یا هر پیشبینی دیگری بیش از یک بار شرط بندی کنند.

3.3 آخر بازی و اعلام نتایج: بعد از دور دوم شرط بندی دیلر کارت باز دریافت می کند نتیجه ی بازی مشخص شده و دور جدید شروع می شود.

3.4. تغییر کارت ها:

3.4.1 هنگامی که کمتر از40 کارت در جایگاه کارت باقی مانده باشد دیلر اعلام می کند که جایگاه بعد از یک دور عوض خواهد شد.

3.4.2. دیلر همه ی کارت های استفاده شده و نشده را در جعبه ی کارت های استفاده شده قرار می دهد. جعبه ی پر کارت های استفاده شده خالی شده و دوباره روی میز قرار می گیرد. این مبادله به صورت زنده انجام می شود که تماشاگران قادر به دیدن آن باشند.

3.4.3 بعد از اینکه مبادله ی کارت ها تمام شد، دیلر اعلام می کند که 3-6 کارت از روی جایگاه کارت جدید برداشته می شود. 

 تعدادی کارت (3/4/5/6) به صورت تصادفی بعد از هر تغییر کارت کنار گذاشته می شوند.

3.5 بر زدن کارت ها: وقتی که جایگاه کارت عوض می شود، دیلر دوم به طوری که همه ببینند کارت ها را بر می زند و برای توزیع آماده می کند.

 1. محدودیت پیشبینی :

حداقل و حداکثر میزان شرط بندی از طرف شرکت برگزار کننده مشخص می شود.

 1. شرایط خاص:

5.1 بازی جنگ شرط ها می تواند لغو شود اگر:

5.1.1 دستگاه اسکنر قادر به خواندن کارت نباشد و یا نوشته های آن با کارت روی میز همخوانی نداشته باشد.

5.1.2 یک یا چند کارت در جاهای اشتباهی قرار گرفته باشند و یا بهم خورده باشند.

5.1.3 موارد فنی نظیر مشکلات اتصال به اینترنت، اشکلات فنی در استودیو یا اشتباه دیلر. 

5.1.3.1 خطاهای دیلر ها که ممکن است باعث لغو بازی شوند عبارتند از:

5.1.3.1.1 ترتیب توزیع کارت ها تغییر کرده باشد( پاراگراف 3.1 را ملاحظه کنید)

5.1.3.1.2 یک یا چندین کارت خط خورده یا آسیب دیده باشند.

5.1.3.1.3 اگر یک یا چندین کارت از روی میز بیافتند و یا به دلیل خطای دیلر دیده نشوند. 

5.1.3.1.4 اگر به دلیل بر زدن اشتباه عکس یا شماره ی کارت ها در دسته کارت دیده شود.

5.1.3.1.5 دیلر به اشتباه کارتی را اسکن کند و این اطلاعات با کارت های روی میز مطابقت نداشته باشد.

5.1.4  اگر بازی لغو شود، مبالغ تمامی شرط ها بازگردانده می شوند به حساب پانتر ها. 

5.2 سوختن کارت: کارت ها در طول بازی ممکن است به دلایل زیر سوخت شوند:

5.2.1 دیلر زمانی که هنوز دور شرط بندی تمام نشده کارت را از جایگاه کارت خارج کند و آن را به صورت روباز نگه دارد.

5.2.2 به دلیل موارد فنی امکان اسکن کارت توسط دستگاه وجود نداشته باشد.

5.3. روند سوزاندن کارت:

5.3.1 دیلر کارت را روباز به تمام پانترها نشان دهد. 

5.3.2 دیلر اعلام کند که چه کارتی سوخت خواهد شد.

5.3.3 دیلر کارت سوخته را در سمت راست خود در لبه میز قرار دهد  (در صفحه ی نمایش سمت چپ می باشد) 

5.3.4 دیلر کارت جدیدی را از جایگاه کارت ها خارج کند و آن را در محل کارت سوخته قرار دهد.

 1. روند برگزاری بازی:

6.1 دورهای بازی 24 ساعته و 7 روز هفته، 5 دقیقه یک بار انجام می شوند. امکان وفقه برای موارد فنی وجود دارد. گرچه موارد دیگر نظیر تغییر کارت ها و دیلرها به صورت زنده نمایش داده می شوند تا همه ببینند. 

 1. تجهیزات مورد استفاده در بازی: 

7.1 به صورت استاندارد 52 ( پنجاه و دو ) کارت در بازی استفاده میشود. هر کارتی بارکد مخصوص به خود را دارد که توسط دستگاه اسکنر زمانی که روی میز توزیع می شود اسکن می شود.

7.2 یک دستگاه اسکنر نصب شده روی میز پوکر برای اسکن کردن بارکدهای کارتها. 

7.3 یک کات کارت که برای پوشاندن کارت زیرین دسته استفاده می شود.

7.4 جایگاه کارت با کارت های بر زده که دیلر از آن کارت ها را توزیع می کند.

7.5 یک میز با محل قرار گرفتن کارت های بازیکن و دیلر. 

7.6 جعبه ی کارت های استفاده شده که دیلر کارت های استفاده شده بعد از هر دور را در آن قرار می دهد.

.8اطلاعات تکمیلی: 

 8.1 این قوانین و مقررات به زبان های مختلف جهت اطلاع رسانی و سهولت دسترسی بازیکنان منتشر شده است. تنها نسخه ی انگلیسی است که پایه و اساس قانونی در ارتباط بین بازیکن و اپراتور محسوب می شود و در صورت وجود هر گونه مغایرت بین نسخه های غیر انگلیسی و نسخه ی انگلیسی، قوانین و مقررات نسخه ی انگلیسی ملاک محسوب می باشد.

8.2 اعتراضات بازیکن در رابطه با نتایج و یا دیگر مسائل فنی باید حداکثر تا 30 (سی) روز بعد از بازی مربوطه به اپراتور اعلام گردد.