پایگاه دانش

میکس یا کمبو از چند پیشبینی تکی تشکیل شده است و ضریب کلی پیشبینی، از حاصل ضرب، ضرایب تمامی پیشبینی‌ها در یکدیگر به دست می آید. حداکثر تعداد پیشبینی‌ها در یک میکس، ۳۰ انتخاب می‌باشد.

 

لطفا توجه داشته باشید که در این نوع پیشبینی اگر یکی از انتخاب‌ها باخت شود، کل پیشبینی باخت محسوب میشود ولی اگر یکی از بازی‌ها در کمبو لغو بشود، ضریب آن بازی ۱ محاسبه میشود و باقی پیشبینی هنوز برقرار است

 

نحوه انتخاب پیشبینی میکس 

کافی است برای ثبت پیشبینی‌های میکس در سایت از حداقل ۲ تا ۳۰ انتخاب خود را انجام دهید و وارد برگه پیشبینی خود شوید

در بالای برگه پیشبینی شما نوشته شده است ساده همان گزینه را انتخاب بفرمایید 

 

در پایین، بخشی است که شما میتوانید مبلغ را در یک کادر سفید رنگ وارد نمایید

با وارد کردن مبلغ در آن بخش و ثبت پیشبینی، پیشبینی میکس شما ثبت خواهد شد

توجه داشته باشید که انتخاب‌های مرتبط به یک بازی را نمیتوانید میکس کنید

همچنین میتوانید در بالای برگه پیشبینی خود مجموع را انتخاب نمایید و در پایین برگه پیشبینی نوشته شده است میکس میتوانید

.با ثبت مبلغ و تایید پیشبینی، میکس خود را ثبت نمایید