پایگاه دانش

 نحوی شروع بازی بدین صورت است که داور بین دوتیم قرعه می اندازد و هرکس برنده این قرعه باشد زمینی که مایل از در اول در آن توپ بزند را انتخاب می کند و بازنده قرعه، توپ را با سوت داور از میانه میدان به گردش در می آورد

قوانین این بازی هیجان انگیز به شرح زیر است :

 

برای اداره ی بازی یک داور بعنوان داور اصلی و یک نفر هم بعنوان داور دوم به امر قضاوت می پردازند.

تعداد تعویضی ها برای دو تیم از آن هفت نفر سیار و نا محدود می باشد

تعویض ها با دستور داور و درجای مشخص انجام می گیرد.

هرتیم در هروقت قانونی ۵ خطا می تواند انجام دهد از خطای پنجم به بعد ضربه پنالتی از نقطه دوم به تیم حریف داده میشود.

خروج توپ از خط های تعیین شده و برخورد آن به سقف اوت محسوب می شود.

هرگونه برخورد شدید با بازیکن حریف، تکل و برخورد توپ با دست در فوتسال خطا محسوب می شود و بازیکن خاطی با کارت جریمه میشود.

هر بازیکن اخراجی به بیرون هدایت می شود و بعد ۲ دقیقه جایگزینی برای آن می تواند وارد زمین شود.