پایگاه دانش

فلوربال در کشورهای مختلف به نام‌های متعددی ترجمه شده است، اما کلمه فلور به معنای کف یا زمین صاف و بال نیز به معنای توپ است و فلوربال به معنای بازی با توپ روی زمین ترجمه شده است.

این رشته ورزشی که امروز یکی از ورزش‌های رایج نوجوانان و جوانان کشورهایی توسعه یافته است از سال 1958 میلادی از آمریکا آغاز به کار کرد و به سرعت در کانادا توسعه یافت.

نخستین مسابقات این رشته در شهر میشگان در سال 1960 برگزار شد و پس از مدت‌ کوتاهی جوانان سوئدی استقبال چشم‌گیری از این رشته ورزشی کردند و به شکلی که مسئولان ورزش سوئد را مجاب کرد تا نخستین فدراسیون ورزشی فلوربال را در سال 1981 در کشورش  تأسیس  کند