پایگاه دانش

تمامی‌ شرطها با توجه به نتیجه ی پایانی زمان قانونی بازی ثبت نتیجه می شوند، و وقت اضافه حساب نمی‌شود

 

تمامی‌ شرطها باید در زمان مشخص شده (زمان محلی استادیوم) انجام شوند تا شرط معتبر حساب شود

 

تمامی‌ شرطها بر اساس نتیجه ی پایانی “۶۰” دقیقه ی وقت قانونی بازی ثبت نتیجه می شوند، مگر اینکه چیز دیگری در قوانین ذکر شده باشد

 

چنانچه “۶۰” دقیقه ی زمان قانونی بازی نشود، تمامی‌ شرطها لغو می شوند به جز شرط‌هایی‌ که نتیجه آنها مشخص شده باشد

 

چنانچه بازی به صورت کامل انجام نشود، و یا به تعویق انداخته شود، تمامی‌ شرطها لغو می شوند مگر اینکه بازی‌، در همان روز بر اساس زمان محلّی، مجددا برنامه ریزی شده و بازی شود، و یا در صورتی‌ که چیز دیگری در قوانین ثبت شده باشد

 

قوانین هندبال

 

 

۱مدت بازی

 

در دو زمان ۳۰ دقیقه ای برای بزرگسالان – ۲۵ دقیقه ای برای جوانان – ۲۰ دقیقه ای برای نوجوانان و ۱۵ دقیقه ای برای نونهالان می باشد با زمان استراحت ۱۰ دقیقه ای بین دو نیمه.

 

۲تعداد بازیکن

 

۱۲ نفر که ۷ نفر بازیکن اصلی می باشند و در مینی هندبال ۵ نفر اصلی می باشند.

 

۳دروازه بان

 

دروازه بان می تواند در منطقه ۶ متری مانور دهد و هر زمان از منطقه بیرون آید به عنوان بازیکن زمین محسوب می شود. هیچ بازیکنی حق ندارد توپ را در منطقه ۶ متری به دروازه بان پاس بدهد.

 

۴بازیکن زمین

 

بازیکنان اجازه دارند توپ را با پاس یا دریبل به زمین حریف انتقال دهند، مشروط به اینکه مرتکب تخلف نشوند (رانینگ – دبل) هر بازیکن حق استفاده از دو تا سه گام را دارد. یک سه گام قبل از دریبل و سه گام دوم بعد از دریبل که باید بلافاصله توپ را پاس دهد و یا شوت بزند.

 

۵بازیکن ذخیره

 

بازیکن ذخیره در هر لحظه و به دفعات می تواند وارد زمین بازی شود مشروط به اینکه ابتدا بازیکن از زمین خارج شود و سپس بازیکن ذخیره وارد زمین گردد

 

پیشبینی زنده

 

چنانچه بازی به صورت کامل انجام نشود و لغو شود، تمامی‌ شرطها نیز لغو خواهند شد تمامی‌ گل ها محسوب می شوند حتی اگر قبل از بسته شدن شرط به ثمر رسیده باشند

 

نیمه اول

 

شرطها بر اساس نتیجه ی پایانی نیمه ی اول ثبت نتیجه می شوند چنانچه بازی قبل از پایان نیمه ی اول لغو شود، تمامی‌ شرطها نیز لغو می شوند چنانچه بازی در نیمه ی دوم لغو شود، شرطهای نیمه ی اول معتبر خواهند بود

 

اولین تیم‌ زننده گل/آخرین تیم‌ زننده گل

 

شرط اولین زننده ی گل/آخرین زننده ی گل، انتخاب تیمی است که اولین و یا آخرین گل را به ثمر می‌رساند چنانچه بازی پس از به ثمر رسیدن یک گل لغو شود، تمامی‌ شرطهای مربوط به زننده ی اولین گل معتبر بوده، و شرطهای مربوط به زنندهی آخرین گل لغو می شوند

 

زوج/فرد

 

پیشبینی‌ زوج یا فرد بودن مجموع گل های زده شده دربازی می باشد

 

شانس دوبرابر

 

شرط شانس دو برابر به شما امکان شرط بندی روی دو گزینه از سه گزینه ی برد/مساوی/باخت را می‌دهد

 

گزینه‌های زیر موجود می‌باشند

 

(۱) یا (X)

 

(۲) یا (X)

 

(۲) یا (۱)

 

نیمه/کل بازی

 

پیشبینی‌ نتیجه ی بازی در پایان نیمه و وقت کامل می باشد

 

به عنوان مثال اگر شما گزینه ی (X / ۱ ) را انتخاب کنید، شرط شما روی مساوی نیمه ی اول و برد تیم‌ میزبان در پایان ۶۰ دقیقه (وقت قانونی) می‌باشد که وقت اضافه حساب نمی شود

 

اولین تیم‌ زننده ۳/ ۵/ ۱۰/ ۲۰ گل

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ اولین زننده ی ۳/ ۵/ ۱۰/ ۲۰ گل خواهد بود

 

صعود

 

در صورتی‌ که سقوط یک تیم‌ قبل از انجام بازی، قطعی شده باشد، تمامی‌ شرط‌های مربوط به صعود تیم‌ لغو خواهند شد

 

بیشترین گل

 

پیشبینی‌ اینکه در کدام نیمه بیشترین گل به ثمر خواهد رسید

 

مجموع گلهای زده شده تیم‌

 

شرط مجموع گلهای زده توسط تیم‌ منتخب، شبیه به شرط های بیشتر/کمتر می‌باشد

 

برد یا باخت شرط با توجه به مجموع گل های زده شده توسط تیم‌ منتخب مشخص می شود

 

مجموع گل های زده شده بازیکن

 

پیشبینی‌ تعداد گل های به ثمر رسیده در بازی توسط بازیکن منتخب می باشد

 

بیشترین زننده ی گل تیم‌

 

پیشبینی‌ اینکه کدام بازیکن از تیم‌ مورد نظر، بیشترین تعداد گل را در لیگ/تورنمنت به ثمر خواهد رساند

 

گل های به ثمر رسیده در وقت اضافه نیز محسوب می شوند

 

چنانچه ۲ بازیکن یا بیشتر، به میزان یکسان، بیشترین گل به ثمر رسیده را داشته باشند، شرط مربوط به آن بازیکنان لغو شده، و شرط مربوط به بازیکنان دیگر بازنده محسوب می شود

 

جایگاه نهایی

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ در جایگاه نهایی در تورنمنت، جلوتر خواهد بود

 

چنانچه یک یا دو شرکت کننده موفق به شروع بازی نشوند، شرط فسخ شده و مبلغ شرط بازگردانده می شود

 

برنده گروه

 

شرطها بر اساس جایگاه نهایی در گروه ثبت می شوند

 

مانی‌ لاین “۳” حالته نیمه دوم

 

پیشبینی‌ برنده ی نیمه ی دوم می باشد. نتایج موجود شامل : برد تیم‌ میزبان، نتیجه ی مساوی، و یا برد تیم‌ میهمان می‌باشد

 

هندیکپ “۳” حالته نیمه اول

 

پیشبینی‌ برنده ی نیمه ی اول، با توجه به هندیکپ گل داده شده می باشد. نتایج موجود شامل : برد تیم‌ میزبان، مساوی، برد تیم‌ میهمان می‌باشد

 

هندیکپ “۳” حالته نیمه دوم

 

پیشبینی‌ برنده ی نیمه ی دوم، با توجه به هندیکپ گل داده شده می باشد. نتایج موجود شامل : برد تیم‌ میزبان، مساوی، برد تیم‌ میهمان می‌باشد

 

هندیکپ “۳” حالته پایان زمان قانونی

 

پیشبینی‌ برنده ی بازی، با توجه به هندیکپ گل داده شده می باشد. نتایج موجود شامل : برد تیم‌ میزبان، مساوی، برد تیم‌ میهمان می‌باشد

 

بیشتر/کمتر نیمه دوم

 

پیشبینی‌ اینکه مجموع گل های به ثمر رسیده توسط هر دو تیم‌ در نیمه ی دوم بیشتر یا کمتر از رقم داده شده باشد

 

زوج/فرد تیم‌

 

پیشبینی‌ اینکه مجموع گل های به ثمر رسیده توسط هر دو تیم‌ تا پایان بازی، عدد زوج خواهد بود یا عدد فرد

 

هندیکپ “۲” حالته

 

پیشبینی‌ برنده ی نیمه ی مربوطه با توجه به هندیکپ گل داده شده می باشد

 

هندیکپ “۲” حالته بیشتر/کمتر

 

پیشبینی‌ بیشتر یا کمتر بودن مجموع گل های به ثمر رسیده در نیمه ی مربوطه با توجه به هندیکپ گل داده شده می باشد

 

مساوی شرط فسخ

 

پیشبینی‌ تیم‌ برنده می باشد. چنانچه بازی مساوی شود، شرط لغو شده و مبلغ شرط بازگردانده می شود

 

حاشیه برد

 

پیشبینی‌ تیم‌ برنده و تفاوت گل زده شده در پایان بازی می باشد

 

تیم‌ بیشترین گیرنده امتیاز در نیمه

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ بیشترین تعداد گل را در نیمه ی انتخاب شده (نیمه ی اول یا دوم) به ثمر خواهد رساند

 

نیمه ی ثبت بیشترین امتیاز

 

پیشبینی‌ اینکه بیشترین امتیاز گل به ثمر رسیده در کدام نیمه (نیمه ی اول یا نیمه ی دوم) خواهد بود