پایگاه دانش

در هر یک از حالت های زیر، تمامی‌ شرط‌ها معتبر خواهند بود

 

– تغییر زمان یا روز بازی

 

– تغییر محل برگزاری بازی

 

– تغییر مکان برگزاری بازی از زمین سر باز به سالن سر پوشیده و یا بالعکس

 

– تغییر زمین بازی  قبل و یا در حین بازی

 

– تاخیر در شروع بازی هیچ تاثیری بر شرط ها نخواهد داشت، همچنین به تعویق انداختن بازی، تا زمانی که بازی از سر گرفته شده و به پایان برسد

 

شرط برنده بازی (که شامل شرط‌ بندی زنده نیز می‌باشد)

 

چنانچه تمام ‌ست های قانونی کامل نشود، شرط‌ لغو می شود

 

هندیکپ آسیایی و بیشتر/کمتر پایان بازی

 

وابسته به ‌ست های بازی شده می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع ‌ست های بازی شده توسط هر دو تنیسور مشخص می شود. چنانچه تمام ‌ست های قانونی کامل نشود، شرط‌ لغو می شود. سوپر تای–برک در شرط‌های بیشتر/کمتر یک ست محسوب می شوند

 

تای–برک

 

در واقع آخرین گیم سرنوشت ساز برای نتیجه ی یک ست در بازی تنیس است، در صورتی که نتیجه ۶-۶ یا ۶ گیم به ۶ گیم شده باشد. گیم تای–برک تا زمانی‌ ادامه پیدا می‌کند که یک تنیسور بازی را با امتیاز ۷ پوینت، با اختلاف ۲ پوینت یا بیشتر ببرد. در صورتی‌ که یکی‌ از تنیسور‌ها ۷ پوینت ببرد اما اختلاف ۲ پوینت یا بیشتر نباشد، بازی ادامه پیدا می‌کند تا این اختلاف به ۲ پوینت برسد. اولین تنیسوری که این اختلاف را ایجاد کند برنده ی گیم تای–برک و ست خواهد بود

 

سوپر تای–برک

 

این مورد بیشتر در برخی از تورنومنت‌های آمریکا وجود دارد. در این قانون، اگر دو تنیسور هر کدام یک ست برنده شوند، به جای ست سوم، یک گیم سوپر تای–برک انجام خواهد شد. برنده ی این گیم برنده ی بازی خواهد بود. سوپر تای–برک همانند تای–برک بازی می شود با این تفاوت که تنیسور به جای ۷ پوینت باید ۱۰ پوینت را با اختلاف حداقل ۲ پوینت برنده شود

 

(گیم که شامل شرط‌ بندی زنده نیز می‌باشد)

 

شرط گیم، وابسته به گیم‌های بازی شده می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع گیم‌های بازی شده توسط هر دو تنیسور مشخص می شود. چنانچه تمام ‌سِت های قانونی کامل نشود و یا تغییر کند، تمامی‌ شرط‌های مربوطه نیز لغو خواهند شد. تای–برک برای شرط‌های گیم یک گیم حساب می شود، و سوپر تای–برک برای تمامی‌ شرط‌های گیم، یک گیم حساب می شود

 

اولین/دومین/سومین/چهارمین/پنجمین سِت

 

در صورتی که سِت کامل نشود، شرط‌ لغو خواهد شد

 

نتیجه دقیق شرط بندی ست

 

پیشبینی‌ ‌سِت های بازی شده تا پایان بازی می باشد. چنانچه تمام ‌سِت های قانونی کامل نشوند، و یا تغییر کنند شرط‌ لغو می شود

 

مجموع گیم‌های برنده شده توسط تنیسور

 

پیشبینی‌ تعداد گیم‌های برنده شده توسط تنیسور می باشد. چنانچه تمام ‌سِت های قانونی کامل نشوند، و یا تغییر کنند شرط‌ لغو می شود. تای–برک برای شرط‌های گیم یک گیم حساب می شود. سوپر تای–برک برای تمامی‌ شرط‌های گیم، یک گیم حساب می شود

 

مجموع تای برک/تای برک در بازی

 

مجموع تای برک شبیه به شرط بیشتر/کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به تعداد تای برک‌ها تا پایان بازی می‌باشد. سوپر تای برک به عنوان تای برک در شرط مجموع تای برک حساب نمی‌شود. چنانچه تای برک در بازی تمام نشده رخ دهد، شرطها معتبر خواهند بود، اما در صورتی که تای برک در بازی تمام نشده رخ نداده باشد، شرطها لغو خواهند شد

 

نتیجه دوبل

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور سِت اول را ببرد یا ببازد، و سپس برنده یا بازنده ی بازی شود. چنانچه تمامی‌ ‌سِت های قانونی بازی کامل نشود، شرط لغو خواهد شد

 

مجموع ایس‌ها

 

شرط مجموع ایس‌ها شبیه به آسیایی و شرط های بیشتر/کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با در نظر گرفتن مجموع ایس‌های زده شده توسط هر دو تنیسور می‌باشد. چنانچه تمامی‌ ‌سِت های قانونی بازی کامل نشود و یا تغییر کند، شرط لغو می شود. چنانچه بازی‌ به علت کناره گیری یا محروم شدن تنیسوری به پایان نرسد و نیمه کاره رها شود، شرط‌ لغو خواهد شد

 

ایس (ace) : نام امتیازی می‌‌باشد که بازیکن نتواند سرویس حریفش را دفع کند

 

اولین ایس

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور اولین ایس را خواهد زد

 

برنده ی اولین پوینت

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور برنده ی اولین پوینت خواهد بود. اگر شرطی پس از شیر یا خط بسته شود، آن شرط لغو خواهد شد

 

برنده ی اولین گیم

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور برنده ی اولین گیم خواهد بود. اگر شرطی پس از شیر یا خط بسته شود، آن شرط لغو خواهد شد

 

اولین تنیسور که ۳ گیم را برنده شود

 

پیشبینی‌ اینکه ابتدا کدام تنیسور سه گیم را برنده خواهد شد. اگر شرطی پس از شیر یا خط بسته شود، آن شرط لغو خواهد شد

 

اولین برک

 

پیش بینی‌ اینکه ابتدا کدام تنیسور تمام سرویس‌های حریف خود را می برد یا در اصطلاح برک می‌کند. چنانچه برک در بازی رخ ندهد، شرط‌ها لغو می شوند. اگر شرطی پس از شیر یا خط بسته شود، آن شرط لغو خواهد شد

 

برک: منظور از برک، بردن یک گیم است در صورتی‌ که تنیسور یا تیم‌ مقابل (در تنیس دو نفره) زننده سرویس باشند. معمولا احتمال برد گیم بیشتری برای تنیسور یا تیم زننده ی سرویس وجود دارد، از این رو برک نقطه ی عطفی در روند بازی ایجاد می‌کند

 

خطای دوبل

 

پیشبینی‌ تعداد خطاهای دوبل سرویس در داخل بازی می باشد. برد یا باخت شرط با توجه به تعداد خطاهای دوبل در داخل بازی توسط هر دو تنیسور مشخص می شود. چنانچه تمامی‌ ‌سِت های قانونی بازی کامل نشوند و یا تغییر کنند، شرط لغو می شود

 

خطای دوبل : وقتی‌ که تنیسور دو سرویس خطای پشت سر هم در یک پوینت بزند، موجب می شود که زننده ی سرویس آن پوینت را باخته و از دست بدهد

 

اولین خطای دوبل

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور اولین خطای دوبل را انجام خواهد داد

 

سریعترین سرویس

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور سریعترین سرویس را بر اساس کیلومتر در ساعت خواهد زد. ممکن است شرط به جای کیلومتر در ساعت بر اساس واحد دیگری تعریف شده باشد، که در آن صورت در شرط نمایش داده خواهد شد

 

قهرمان

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور برنده تورنومنت می شود. در صورت وجود نا‌ن–رانر  (شرکت نکردن یکی‌ از ورزشکاران در تورنومنت به هر دلیل شرط‌ لغو می شود

 

برنده

 

پیشبینی‌ برنده ی تورنومنت می باشد. تنیسور باید راند اول تورنومنت را آغاز کند

 

برنده ی کوارتر/برنده ی نیمه

 

پیشبینی‌ اینکه برنده ی تورنومنت از کدام کوارتر/نیمه بالا می‌آید. تمامی‌ تنیسورهای داخل تورنومنت به ۴ گروه تقسیم می شوند (کوارتر)، و ۴ نفر از بهترین تنیسور‌های تورنومنت انتخاب شده، و هر کدام در یک کوارتر قرار می گیرند

 

برنده کوارتر : انتخاب اینکه برنده از کدامین کوارتر بالا می آید)مثلا: اولین، دومین، سومین، چهارمین)

 

برنده نیمه : انتخاب اینکه برنده از کدامین نیمه بالا می آید ) مثلا: نیمه بالایی، نیمه پایینی)

 

فینالیست/شرکت کننده ی مرحله ی نهایی

 

پیشبینی‌ اینکه کدام یک از دو تنیسور به مرحله ی نهایی خواهند رسید

 

سر به سر

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تنیسور به دوره ی بالاتر در تورنومنت می‌رسد (یا می برد). در صورت وجود نا‌ن-رانر (شرکت نکردن یکی‌ از تنیسورها در تورنمنت، به هر دلیل) شرط‌ لغو می شود

 

مرحله ی حذف شدن

 

تنیسور باید اولین بازی تورنومنت را آغاز کند تا شرط معتبر باشد

 

برنده ی پوینت/اولین برنده ی پوینت

 

پیشبینی‌ اینکه کدام بازیکن امتیاز پوینت ذکر شده را می‌گیرد. پوینت مورد نظر‌ در قسمت نام شرط به شکل زیر نمایش داده می شود‌

 

به عنوان مثال : 1st set ( ‌ست اول)، 5th game (گیم پنجم)، 1st Point گیرنده ی اولین پوینت)

 

چنانچه پوینت ذکر شده به هر دلیل بازی نشود، یا توسط داور پوینت پنالتی گرفته شود، یا گیم یا بازی قبل از رسیدن به پوینت انتخاب شده به پایان برسد، و یا بازیکنی انصراف دهد، و غیره، شرطهای بسته شده روی آن پوینت لغو می شوند

 

(پوینت های تای-برک برای این نوع شرط محسوب نمی شوند)

 

برنده ی گیم

 

پیشبینی‌ اینکه کدام بازیکن گیم ذکر شده را برنده می شود

 

گیم مورد نظر در قسمت نوع شرط ذکر می شود‌

 

به عنوان مثال : برنده – 2nd set( ‌ست دوم) – 7th game گیم هفتم)

 

چنانچه به هر دلیل گیم کامل نشود‌، آن شرط لغو می شود

 

(پوینت های تای-برک برای این نوع شرط محسوب نمی شوند)

 

نتیجه ی دقیق گیم

 

پیشبینی‌ تعداد پوینت های برنده و حریف در گیم ذکر شده می باشد

 

گیم مورد نظر در قسمت نوع شرط ذکر می شود‌

 

به عنوان مثال : نتیجه ی دقیق – 1st set( ‌ست اول) – 8th game  گیم هشتم)

 

چنانچه به هر دلیل گیم کامل نشود‌، آن شرط لغو می شود

 

دوس در تنیس

 

اگر هر یک از دو بازیکن سه امتیاز دریافت کنند، یعنی ۴۰-۴۰، حساب امتیاز «برابر» یا دوس اعلام شده، و امتیاز گرفته شده توسط یک بازیکن به عنوان (آوانتاژ) «امتیاز» مثبت اعلام می‌شود. اگر همین بازیکن امتیاز دیگری دریافت کند، برنده ی «گیم» خواهد شد. در صورتی که حریف امتیاز بعدی را دریافت کند، حساب امتیازات مجددا به صورت دوس اعلام می‌گردند. این کار به همین ترتیب ادامه پیدا می کند تا زمانی که یکی از بازیکنان پس از اعلام نتیجه ی برابر امتیاز دیگری دریافت کند که در این صورت نتیجه ی «گیم» به نفع آن بازیکن اعلام خواهد شد

 

پیشبینی‌ اینکه آیا نتیجه ۴۰-۴۰ در گیم مورد نظر اتفاق می‌افتد یا خیر

 

گیم مورد نظر در قسمت نوع شرط عنوان خواهد شد

 

به عنوان مثال : 1st set(‌ست اول) – 4th gameگیم چهار) – (دوس در گیم)

 

چنانچه گیم به هر دلیلی انجام نشود، یا بازی قبل از امتیاز ۴۰-۴۰ لغو شود‌، شرطها نیز لغو خواهند شد

 

چنانچه بازی به امتیاز ۴۰-۴۰ در گیم مربوطه برسد‌، شرطها ثبت نتیجه می شوند‌، حتی اگر پس از آن بازی لغو شود

 

مجموع پوینت های گیم

 

شرط ۳ حالته برای پیشبینی‌ بیشتر‌، کمتر، یا دقیقا به تعداد پوینت های بازی شده می باشد

 

گیم مورد نظر در قسمت نوع شرط عنوان خواهد شد‌

 

به عنوان مثال : 1st set(‌ست اول – 2nd game)(گیم دوم – مجموع پوینت ها)

 

چنانچه بازی به هر دلیل انجام نشود‌، شرط های مربوط به آن لغو می شوند. چنانچه بازی به دلیل انصراف بازیکن یا مصدومیت لغو شود‌، شرط های مربوط به آن نیز لغو خواهند شد، مگر اینکه نتیجه ی شرط بسته شده مشخص شده باشد

 

(پوینت های تای-برک برای این نوع شرط محسوب نمی شوند)