پایگاه دانش

تمامی‌ شرطها باید در زمان برنامه ریزی شده (زمان محلی استادیوم) شروع شود تا شرط‌ها معتبر باشند. مگر اینکه زمان شروع، از طرف سایت  سوپر۶به اشتباه اعلام شده باشد

 

چنانچه محل برگزاری مسابقه تغییر کند، اما تیم میزبان همچنان میزبان باشد، شرطها معتبر هستند، اما اگر جای میزبان و میهمان بر خلاف لیست داده شده عوض شود، شرط‌های بسته شده در لیست اصلی‌ لغو می شوند

 

در مارکت‌های دو حالته (مثل شرط‌های بیشتر / کمتر) قانونِ پوش اعمال می شود. یعنی‌ در صورت مساوی شدن، شرط فسخ می شود. مثلا اگر شرط بیشتر یا کمتر ۱۸۵ برای مجموع امتیازهای بازی انتخاب شده باشد و دقیقا مجموع امتیاز‌های بازی ۱۸۵ شود،مبلغ گذاشته شده روی شرط‌های تکی بازگردانده شده و در شرط‌های کمبو به عنوان نان–رانر با آن برخورد می شود(این شرط از داخل کومبو حذف می شود)

 

نان–رانر

 

در شرط بندی اسبدوانی در اصطلاح به اسبی می گویند که قبل از مسابقه به هر دلیلی‌ در مسابقه شرکت نکند. حکم شرط‌های بسته شده روی اسب نان–رانر، لغو شرط و یا حذف آن از شرط‌های کمبو می‌باشد. در دیگر ورزش‌ها نیز این اصطلاح به همین صورت کاربرد دارد

 

مسابقات بسکتبال ان بی‌ ای باید حداقل تا “۴۵” دقیقه، و لیگ‌های دیگر تا “۳۵” دقیقه به بازی ادامه دهند تا شرط معتبر باشد، مگر اینکه چیز دیگری در قوانین گفته شده باشد

 

در شرط بندی، برنده یا بازنده با توجه به نتیجه پایانی مسابقه (شامل وقت اضافه) مشخص می شود، به شرط اینکه بازی تا حداقل زمانی که در بالا توضیح داده شده است، ادامه پیدا کند

 

چنانچه بازی پس از حداقل زمان لغو شود و در همان روز ادامه پیدا نکند، بدون در نظر گرفتن اینکه بازی در روز دیگری ادامه پیدا کند، نتیجه زمان متوقف شده برای ثبت شرط در نظر گرفته می شود

 

تمامی‌ شرطها در بازی شامل وقت اضافه نیز می باشند مگر اینکه چیز دیگری در قوانین قید شده باشد

 

پیشبینی زنده

 

شرط‌های پیشبینی زنده شامل وقت اضافه نیز می‌باشند. تمامی‌ امتیاز‌ها محسوب شده، حتی اگر قبل از بستن شرط به ثمر رسیده باشند

 

پیشبینی زنده نیمه دوم / چهارمین کوارتر‌

 

پیشبینی زنده روی نیمه دوم / چهارمین کوارتر‌، شامل وقت اضافه

 

پیشبینی تیزر

 

پیشبینی تیزر روی بازی های بسکتبال و فوتبال آمریکایی می تواند بسته شود. این شرط به شما این امکان را میدهد که اسپرد مجموع کل پوینت‌ها یا گیم‌ها را بر روی دو یا چند بازی تغییر داده و یک شرط کمبو تشکیل دهید. تعداد تیم‌ انتخاب شده و امتیاز‌ها تعیین کننده ضریب نهایی‌ برد شما می باشند

 

اسپرد یا گستره یا آوانس به مفهوم اختلاف امتیاز بین دو تیم‌ در پایان بازی یا کوارتر یا نیمه مورد نظر می باشد. مثلا شما می توانید به جای شرط بستن روی تیم‌ قوی با ضریب پایین، اسپرد تیم‌ ضعیف تر را افزایش بدهید یا در واقع آوانس بیشتری به تیم‌ ضعیف تر بدهید و به این ترتیب ضریب بالاتری برای پیشبینی و انتخاب تیم‌ قوی تر دریافت کنید. موارد زیر را نیز در نظر داشته باشید

 

شرط تیزر برای بازیهای زنده ارائه نمی‌شود و فقط برای لیگ‌های خاصی‌ در اختیار کاربران قرار می‌گیرد

 

در شرط تیزر همه انتخاب‌ها باید برنده شوند تا شرط برنده شود

 

اگر شرط تیزر شما از دو انتخاب تشکیل شده باشد و یکی‌ از انتخاب‌ها لغو شود یا به عبارت دیگر با وجود اسپرد مساوی گردد، شرط شما بازنده محسوب می شود

 

-اگر شرط تیزر از بیشتر از دو انتخاب تشکیل شده باشد و یکی‌ از انتخاب‌ها لغو شود، شرط در صورت وجود انتخاب به انتخاب بعدی انتقال می یابد و در غیر این صورت بازنده محسوب می شود که البته این بستگی به تعداد امتیاز شرط تیزر نیز دارد

 

در شرط‌های سوپر تیزر (Super Teaser) و مانستر تیزر (Monster Teaser) در صورتی‌ که یکی‌ از شرط‌ها لغو شود، شرط بازنده است. (قانون پوش کاربرد ندارد)

 

امتیاز خریدن

 

امتیاز خریدن به شما اجازه می دهد که مجموع امتیاز دو تیم‌ یا تعداد کلّ بازی بسکتبال را تغییر دهید

 

با خریدن امتیاز شما میتوانید در صورت پیشبینی روی تیم‌ ضعیف تر تعداد امتیاز بیشتری دریافت کرده و در صورت شرط بندی روی تیم‌ قوی تر، امتیاز تیم‌ را کاهش دهید. برای شرط تعداد امتیاز بالا یا پایین (اور یا آندر) نیز می توانید این کار را انجام دهید. زمان پیشبینی روی “تعداد امتیاز پایین تر از” یا “امتیاز پایین” یا “آندر” همه به یک معنی‌ می باشد. می توانید مجموع بالاتری انتخاب کنید و بالعکس، برای پیشبینی امتیاز بالا، می توانید مجموع کمتری انتخاب کرده و امتیاز‌ها را بنا به صلاحدید خود حرکت دهید

 

نیمه ی اول

 

پیشبینی ها بر اساس نتیجه نیمه اول ثبت نتیجه می شوند

 

در صورتی که بازی قبل از پایان نیمه اول لغو شود، شرطها لغو می شوند.در صورتی که بازی در نیمه دوم لغو شود، پیشبینی های نیمه اول معتبر بوده و ثبت نتیجه می شوند

 

نیمه دوم – پیشبینی قبل از شروع بازی

 

پیشبینی روی نتیجه نیمه دوم قبل از شروع بازی، وقت اضافه محسوب نمی‌شود

 

اول / دوم / سوم / کوارت

 

پیشبینی ها بر اساس نتیجه کوارتر‌ها ثبت نتیجه می شوند

 

چنانچه بازی به طور کامل انجام نشود، شرط روی کوارتری که تمام شده باشد معتبر می‌باشد

 

کوارتر چهارم – شرط‌ بندی قبل از شروع بازی

 

پیشبینی روی نتیجه کوارتر چهارم قبل از شروع بازی، وقت اضافه محسوب نمی‌شود

 

بالاترین کوارتر / نیمه

 

شرط روی بالاترین امتیاز گرفته شده در نیمه/کوارتر، وقت اضافه محسوب نشده و قانونِ پوش به کار برده می شود

 

بازیکنان

 

پیشبینی  روی عملکرد بازیکن نامیده شده در موفقیت‌های گوناگون مانند: امتیاز کسب شده، کمک رسانی (پاس گل)، ریباند، بلاک، پرتاب آزاد

 

بازیکن مورد نظر باید لباس پوشیده و حضور داشته باشد. وقت اضافه محسوب می شود مگر اینکه چیز دیگری ذکر شده باشد

 

عملکرد هر یک از بازیکنان، به صورت مقایسه بازیکنان با یکدیگر تعیین می شود. ممکن است هندیکپ استفاده شده و به نتیجه اصلی‌ هر بازیکن اضافه شود. (قانونِ پوش به کار برده می شود)

 

پیشبینی  زنجیره‌ای

 

به پیشبینی روی تعدادی از بازی های یک لیگ می‌‌گویند. در صورتی که تعداد بازی قانونی تعیین شده انجام نشود یا تغییر کند، پیشبینی  لغو می شود. (بنابر سازمان لیگ تعیین کننده)

 

بزرگترن پیشگام بودن

 

پیشبینی  بیشترین اختلاف نتیجه بدون حساب کردن وقت اضافه

 

اولین ۱۲ / ۲۵ / ۴۵ امتیاز

 

پیشبینی‌ اینکه ابتدا کدام تیم‌ ۱۲ / ۲۵ / ۴۵ امتیاز را دریافت خواهد کرد

 

اولین امتیاز

 

پیشبینی‌ اینکه اولین امتیاز چگونه به ثمر خواهد رسید

 

زوج / فرد

 

پیشبینی‌ اینکه مجموع امتیاز‌های به دست آمده از طرف هر دو تیم‌ رقم زوج خواهد بود یا رقم فرد

 

اولین زننده پرتاب “۳” امتیازی

 

پیشبینی‌ اولین تیم‌ زننده پرتاب “۳” امتیازی

 

اولین پرتاب آزاد

 

پیشبینی‌ اولین تیم‌ گیرنده امتیاز از زدن پرتاب آزاد

 

مجموع پرتاب‌های “۳” امتیازی

 

پیشبینی  مجموع پرتاب‌های “۳” امتیازی شبیه به شرط آسیایی و بیشتر/کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع پرتاب‌های “۳” امتیازی زده شده توسط هر دو تیم‌ مشخص می شود

 

مجموع خطاها

 

پیشبینی مجموع خطاها شبیه به پیشبینی آسیایی و بیشتر/کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع خطاهای انجام شده توسط هر دو تیم‌ مشخص می شود

 

اولین / آخرین تیم‌ گیرنده امتیاز

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ گیرنده اولین/آخرین امتیاز خواهد بود

 

مجموع امتیاز تیم‌

 

پیشبینی “مجموع امتیاز تیم‌” شبیه به شرط بیشتر/کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع امتیاز گرفته شده توسط تیم‌ منتخب مشخص می شود

 

وقت اضافه

 

پیشبینی‌ اینکه آیا بازی به وقت اضافه می‌رسد یا خیر

 

صعود

 

در صورتی که سقوط یک تیم‌ در تورنمنت، قبل از انجام بازی قطعی شده باشد، تمامی شرط‌های بسته شده روی صعود تیم‌ ، لغو خواهند شد

 

برنده ی گروه

 

پیشبینی ها با توجه به جایگاه نهایی تیم‌ در گروه مشخص می شوند

 

(برنده لیگ قهرمان)

 

پیشبینی ها با توجه به جایگاه نها‌یی تیم‌ در لیگ شامل دورهٔ حذفی مسابقات (پلی آف) ثبت نتیجه می شوند

 

(نیمه / کل بازی مجموع دو نیمه)

 

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان نیمه اول و پایان هر دو نیمه

 

مثلا: اگر یک/دو را انتخاب کنید، شما روی برد تیم میزبان در پایان نیمه اول و برد تیم میهمان در پایان بازی شرط بسته اید

 

ریباند / کمک / بلاک / ربودن توپ

 

پیشبینی ریباند / کمک / بلاک / ربودن توپ شبیه به پیشبینی آسیایی یا بیشتر/کمتر می‌باشد. برد/باخت با توجه به مجموع ریباند / کمک / بلاک / ربودن توپ، انجام شده توسط هر دو تیم‌ مشخص می شود

 

ریباند (Rebound) : توپ را بعد از پرتاب هم تیمی به سمت حلقه قبل از برگشت به زمین وارد حلقه کردن

 

کمک  : پاس گًل دادن

 

بلاک  : سد راه شدن

 

ربودن توپ : ربودن یا بازگرداندن توپ از بازیکن حملهٔ تیم‌ مقابل

 

آخرین گیرنده امتیاز در کوارتر اول / نیمه اول

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ آخرین امتیاز را در کوارتر اول / نیمه اول دریافت می‌کند

 

مانی لاین نیمه دوم

 

پیشبینی‌ برنده نیمه دوم. نتیجه نیمه دوم شامل وقت اضافه نیز می باشد. قانونِ پوش (فسخ) نیز به کار برده می شود. چنانچه بازی در نیمه دوم به بعد موکول شود یا لغو شود، باید “۵” دقیقه یا کمتر از نیمه باقیمانده باشد تا شرطها ثبت نتیجه شوند، در غیر این صورت شرطها لغو می شوند

 

بیشتر / کمتر نیمه دوم

 

پیشبینی‌ مجموع امتیاز‌های گرفته شده توسط هر دو تیم‌ در نیمه دوم. امتیاز‌های نیمه دوم شامل وقت اضافه نیز می شود، در صورتی که بازی به وقت اضافه برسد

 

چنانچه بازی در نیمه دوم به بعد موکول شود یا لغو شود، باید “۵” دقیقه یا کمتر از نیمه باقیمانده باشد تا شرطها ثبت نتیجه شوند، در غیر این صورت شرطها لغو می شوند

 

مانی لاین کوارتر اول

 

پیشبینی‌ برنده کوارتر اول. در صورتی که کوارتر کامل بازی نشود، شرطها لغو می شوند. قانونِ پوش به کار برده می شود

 

آوانس کوارتر اول

 

پیشبینی‌ برد تیم منتخب شما پس از دادن آوانس مربوطه در کوارتر اول. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو می شوند

 

بیشتر / کمتر کوارتر اول

 

پیشبینی‌ مجموع امتیاز‌های به ثمر رسیده توسط دو تیم‌ در کوارتر اول. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو می شوند

 

مانی لاین کوارتر دوم

 

پیشبینی‌ برنده کوارتر دوم. در صورتی که کوارتر کامل بازی نشود، شرطها لغو می شوند. قانونِ پوش به کار برده می شود

 

آوانس کوارتر دوم

 

پیشبینی‌ برد تیم منتخب شما پس از دادن آوانس مربوطه در کوارتر دوم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو می شوند

 

بیشتر / کمتر کوارتر دوم

 

پیشبینی‌ مجموع امتیاز‌های به ثمر رسیده توسط دو تیم‌ در کوارتر دوم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو می شوند

 

مانی لاین کوارتر سوم

 

پیشبینی‌ برنده کوارتر سوم. در صورتی که کوارتر کامل بازی نشود، شرطها لغو می شوند. قانونِ پوش به کار برده می شود

 

آوانس کوارتر سوم

 

پیشبینی‌ برد تیم منتخب شما پس از دادن آوانس مربوطه در کوارتر سوم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو می شوند

 

بیشتر / کمتر کوارتر سوم

 

پیشبینی‌ مجموع امتیاز‌های به ثمر رسیده توسط دو تیم‌ در کوارتر سوم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو می شوند

 

مانی لاین کوارتر چهارم

 

پیشبینی‌ برنده کوارتر چهارم. در صورتی که کوارتر کامل بازی نشود، شرطها لغو می شوند. قانونِ پوش به کار برده می شود

 

آوانس کوارتر چهارم

 

پیشبینی‌ برد تیم منتخب شما پس از دادن آوانس مربوطه در کوارتر چهارم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو می شوند

 

بیشتر / کمتر کوارتر چهارم

 

پیشبینی‌ مجموع امتیاز‌های به ثمر رسیده توسط دو تیم‌ در کوارتر چهارم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرطها لغو می شوند

 

حاشیه ی برد

 

(پیشبینی‌ تیم‌ برنده و تفاوت امتیاز بین تیم‌ برنده و بازنده که شامل وقت اضافه نیز می شود. در صورت رسیدن به وقت اضافه)

 

عمومی

 

تمامی‌ پیشبینی ها در هندیکپ آسیایی بر اساس نتایج زمان باقیمانده از زمان بسته شدن شرط می باشند. گلهای قبل از زمان بسته شدن شرط محسوب نمی شوند

 

پیشبینی روی پنالتی

 

هندیکپ نتیجه شامل تمامی‌ پنالتیهای زده شده در زمان پنالتیهای تعیین کننده (پایان مسابقه) و با احتساب گل پیروزی (باخت ناگهانی) می‌باشد. در شرط‌ بندی بیشتر/کمتر نتیجه فقط شامل ۱۰ پنالتی تعیین کننده است و شامل گل پیروزی  – باخت ناگهانی) نیست، توجه داشته باشید که فقط پنالتی‌های گل شده داخل شرط بیشتر/کمتر محسوب می‌‌شود. اگر بازی‌ به پنالتیهای تعیین کننده ی پایان بازی‌ نرسد، تمامی‌ شرط های پنالتی های تعیین کننده و باخت ناگهانی لغو خواهند شد

 

صعود/برنده شدن جام

 

در صورتی‌ که سقوط یک تیم‌ قبل از انجام بازی قطعی شده باشد، تمامی‌ شرط‌های بسته شده روی صعود تیم‌ یا برد جام، لغو خواهند شد

 

سقوط به دسته پایین تر

 

چنانچه تیمی قبل از شروع فصل از لیگ حذف شود، تمامی‌ شرطها لغو خواهند ش

 

صعود به دسته بالاتر

 

پیش‌بینی ترقی تیم‌ انتخابی به مرحله بعدی (لیگ بالاتر) می‌باشد

 

واجد شرایط شدن/پیشبینی/برنده گروه

 

نتایج بر اساس جایگاه تیم‌ در جدول گروهی و در پایان بازی‌های گروهی مشخص می شوند

 

مرحله حذف شدن

 

پیشبینی‌ اینکه تیم منتخب در چه مرحله‌ای از دوره ی مسابقات حذف خواهد شد

 

1X2

 

شرطها می توانند روی برد تیم‌ میزبان/مساوی/میهمان بسته شوند

 

۱- میزبان

 

X- مساوی

 

۲- میهمان