پایگاه دانش

پیدا کردن پیشبینی‌ها و تاریخچه پیشبینی ها

سایت سوپر۶ ، امکان مشاهده ی پیش بینی هایی را که تا کنون انجام داده اید اعم از تسویه شده و پیش بینی های باز را فراهم کرده است بنابراین امکان مدیریت هرچه بیشتر و دقیق تری از فعالیت خود در سایت را خواهید داشت.

در ادامه نحوه ی دسترسی به تاریخچه ی پیش بینی ها در دو نسخه ی موبایل و کامپیوتر شرح داده شده است.

نسخه ی موبایل

برای دسترسی به بخش تاریخچه ی پیشبینی ها از طریق تلفن همراهتان نیز بایستی پس از ورود به صفحه ی اصلی سایت سوپر۶ با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شوید

سپس در بخش میانی صفحه اولین گزینه سمت راست “پیشبینی های من ” را انتخاب نمایید

سپس صفحه ای که شامل” پیشبینی های باز” ، ” تسویه شده”  و دو بازه زمانی است برای شما نمایش داده میشود.

شما میتوانید با انتخاب هر کدام از گزینه ها بازی های پیشبینی شده ی خود را مشاهده نمایید و همچنین برای تسهیل روند کار میتوانید با انتخاب تاریخ، به پیشبینی های مد نظر خود به راحتی دسترسی پیدا کنید

نسخه کامپیوتر

در ابتدا بایستی پس از ورود به صفحه ی اصلی سایت سوپر ۶ با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شوید

سپس در صفحه اصلی  اولین گزینه سمت راست “پیشبینی های من ” را انتخاب نمایید

سپس صفحه ای که شامل بخش ” پیشبینی های باز” ، و بخش پیشبینی های  ” تسویه شده”  و دو بازه زمانی است برای شما نمایش داده میشود

شما میتوانید با انتخاب هر کدام از گزینه ها بازی های پیشبینی شده ی خود را مشاهده نمایید و همچنین برای تسهیل روند کار میتوانید با انتخاب  و تنظیم  گزینه تاریخ  ، به پیشبینی های مد نظر خود به راحتی دسترسی پیدا کنید