پایگاه دانش

  کوکی

سایت سوپر۶ برای بهبود عملکرد وبسایت و تسریع دسترسی کاربران از کوکی استفاده می نماید. سوپر۶تنها از کوکی هایی استفاده می کند که برای کاربر تجربه بهتری در استفاده از سایت ایجاد کنند. کوکی ها اطلاعاتی را نگهداری می کنند تا سیستم در هر بار تلاش نیازمند ارسال مجدد اطلاعات نباشد. برخی از این اطلاعات ممکن است که برای اهداف ذکر شده در بالا مورد استفاده قرار گیرد. اگر شما در سایت ثبت نام کنید یا از سایت استفاده کنید شما استفاده ما از کوکی ها را پذیرفته اید. وجود  برخی از

کوکی ها برای عملکرد وبسایت اساسی می باشند.

 از طریق گوگل کروم پاک کردن کوکی

 روی گوگل کروم کلیک کنید و در بالای صفحه سمت راست   گزینه ۳  نقطه را کلیک نمائید و سپس گزینه

History

را بزنید و سپس یک صفحه برای شما باز مشود و شما مجددا گزینه

Clear browsing data

 را زده و کوکی پاک خواهد شد