پایگاه دانش

توضیحات مربوط به مجوز سایت

سایت سوپر۶ دارای مجوز جهانی  ” کوراسئو” می‌باشد . این مجوز در اکثر کشور‌های جهان معتبر و قابل ارائه است

برای مطالعه ی اطلاعات کامل مجوز مذکور کافیست بر روی لوگوی مجوز در پایین صفحه ی اصلی سایت کلیک نمایید

کافیست روی مجوز کلیک کنید تا اطلاعات مجوز کاملا برای شما باز شود

نکته ی قابل توجه  این است که  سایت تنها یکبار مجوز را با آدرس اصلی سایت دریافت کرده است ،  هنگامی که با آدرس دیگری به غیر از آدرس اصلی وارد
صفحه مجوز شده باشید ،امکان باز شدن تصویر دیگری  از مجوز که  نامعتبر است وجود دارد
پس توجه کنید با آدرس اصلی  فوق الذکر

super6ix.com

  اطلاعات مجوز را دریافت نمایید.  مجوز سایت همچنان پابر جا میباشد

زمانی که با آدرس دیگری به غیر از آدرس اصلی سایت وارد صفحه مجوز می شوید .تصویر دیگری  از مجوز که  نامعتبر است  قابل مشاهده  میشود برای مشاهده مجوز سایت توجه کنید  حتما با آدرس اصلی ورود نمایید